Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Híres emberek képes leírás - Hatvan.tlap.hu
részletek »

Híres emberek - Hatvan.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: hatvan.tlap.hu » Híres emberek
Keresés
Találatok száma - 5 db
Hatvany Lajos

Hatvany Lajos

Hatvany Lajos, hatvani báró (1897-ig Deutsch, 1917-ig Hatvany-Deutsch) (Budapest, 1880. október 28. - Budapest, 1961. január 12.) író, kritikus, irodalomtörténész, Kossuth-díjas (1959), az Mta tagja; 'az utolsó mecénás'. Gazdag gyártulajdonos családban nőtt fel, ahol szerették és támogatták a magyar kultúrát. Apja Hatvany-Deutsch Sándor cukorgyáros, a a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) alapítója és alelnöke. Egyetemi tanulmányait Magyarországon és Németországban folytatta. Magyarországon elsősorban Gyulai Pál volt rá hatással. 1905-ben szerzett bölcsészdoktori diplomát. Három évvel később, 1908-ban Ignotusszal és Fenyő Miksával megalapították a Nyugat című folyóiratot, mely a 20. század első harmadában a legnagyobb hatású irodalmi lap volt. 1911-ben Osvát Ernővel való személyes összetűzése miatt megvált a Nyugattól, és több évre Berlinbe költözött. 1917-ben tért vissza Magyarországra, ekkortól a Pesti Napló, majd az Esztendő című lapok szerkesztője volt. Az 1918-19-es polgári forradalom alatt a Magyar Nemzeti Tanács tagja és a Vörösmarty Akadémia egyik alapítója volt. A Tanácsköztársaság végén Bécsbe emigrált, majd Berlinben és Párizsban élt. 1927-ben költözött vissza Magyarországra; ekkor a Horthy-rendszert bíráló 'nemzetgyalázó' írásai miatt bíróság elé állították, és másfél év börtönre ítélték, de külföldi nyomásra végül kegyelmet kapott.

Kézdi Lóránt

Kézdi Lóránt

Kézdi Lóránt (Hatvan, 1929. április 19. - Budapest, 2005. július 3.) magyar díszlettervező. A hatvani Bajza József gimnáziumban érettségizett. 1956-ban végezte el az Iparművészeti Főiskolát. Tanárai Oláh Gusztáv és Varga Mátyás voltak. Azonnal az akkor alakuló televízióhoz került, melynek első díszlettervezője volt. Elsősorban drámai produkciók díszleteit tervezte; színpadképeit, térépítkezését modern festőiség, fény-árnyék hatások kombinációi jellemezte. Több közéleti műsor (Híradó, Ablak) látványvilágát is tervezte.1978-ban az MTV Tervezőművészeti Főosztályának vezetője lett. Olyan időszakban volt a díszlettervezők irányítója, amikor évente több mint száz tévéjáték készült. Tanított a Képzőművészeti Főiskolán, könyvet írt a tévés díszlet- és jelmeztervezésről. Életének utolsó éveiben részt vett az MTV korszerű óbudai objektumának tervezésében, kialakításában. Felesége Schaffer Judit Kossuth-díjas jelmeztervező volt.

Legány Ödön

Legány Ödön

Legány Ödön (Kassa, 1876. március 8. - Hatvan, 1944. augusztus 14.) magyar növénynemesítő. Fajtakeresztezéssel ő állított elő először lencsebükkönyt. A növény a szakirodalomban a nevét viseli: Vicia Lens Legnagiana. 1898-ban végzett a Magyaróvári Királyi Gazdasági Akadémián. Két évig segédtiszt volt gróf Károlyi Sándor birtokán. Ezután visszatért Cserháti Sándor növénytermesztési tanszékére. Cukorrépával, rozzsal később zabbal végzett kísérleteket. 1908-tól tíz éven át, az önállósodott növénynemesítési tanszék előadója volt. A Hatvany család megkeresésére 1918-ban átvette a hatvani Állami Növénynemesítő telep vezetését, az itt nemesített búzát, 'Hatvani búza' néven törzskönyveztette. Foglalkozott többek között a búzafagyasztásával, nemesített takarmánynövényeket, kapásokat, konyhakerti kultúrákat is. A lencsebükkönyt mellett, takarmánykeverék is viseli nevét. Tudományos eredményeiről szaklapokban elsősorban a 'Köztelek'-ben számolt be. 1938-ban gazdasági főtanácsosi címet kapott.

Meszlényi Zoltán

Meszlényi Zoltán

Meszlényi Zoltán Lajos (Hatvan, 1892. január 2. - Kistarcsa, 1951. március 4.) magyar vértanú püspök. XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án jóváhagyta boldoggá avatását. A boldoggáavatási szertartásra 2009. október 31-én, ünnepi szentmise keretében került sor az esztergomi bazilikában. Bencés gimnáziumot végzett Esztergomban. A gimnáziumi érettségi után pártfogója, Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek (1892-1912) Rómába küldte továbbtanulni. Teológiát végzett a Collegium Germanico-Hungaricumban. 1915. október 28-án került sor pappá szentelésére. Amikor visszatért Esztergomba, a Prímási Palotában kezdett el dolgozni. 1917-ben Csernoch János bíboros-hercegprímás (1912-1927) Meszlényi Zoltánt központi irodai szolgálatra irányította a Prímási Palotába. 1931-ben lett a főkáptalan tagja, nógrádi és honti főesperes, majd a káptalan helynöke. XI. Piusz pápa kinevezése nyomán, 1937. október 28-án Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök (1933-1940) és Kriston Endre püspök, az egri székesfőkáptalan nagyprépostja koncelebrálásával, Sinope címzetes püspökévé szentelte. Ettől a pillanattól a mindenkori hercegprímás-esztergomi érsek segédpüspöke volt...

Ocsovai József

Ocsovai József

Hatvanban született 1913.szept.15.-én. Kisgyermek korában szerzett agyhártyagyulladás következményeként hallását elvesztette. Emiatt 1921-ben Egerbe került a Siketnémák Intézetébe ,az általa nagyon szeretett és még felnőtt korában is sokat emlegetett Sturm József osztályába. Az iskola elvégzése után 1929 -ben tért vissza Hatvanba és Csepreghy Ferenc mesternél asztalos tanonc lett. Segédlevelét kiemelkedő tanulmányai után 1932. jún. 5.-én kapta meg.Közben a város sportéletében is részt vett, mint tornász ,a HVSE (Hatvani Vasutas Sport Egyesület ) színeiben. Erőssége a gyűrű és a talajtorna volt. 1933. jún. 11.- én a Pelle István olimpiai-és világbajok bemutatójával fémjelzett aszódi tornabemutatón is szerepelt , ahol a bajnok dicséretét és elismerését fejezte ki az előadott gyakorlatához ,és a csapatuk munkájához. Ezt követően az 1934. máj. 31. és jún.3 . között lebonyolított budapesti Tornász Világbajnokságon mint bemutató tornász szerepelt csapatával együtt. A munkája miatt sajnos nem tudta a sportolást tovább folytatni. Házasságot 1938-ban kötött Ádám Máriával. Az 1939.jún.10.-én megszerzett mestervizsgája után iparengedélyt kért ,és ez után önálló iparosként ('kisiparosként') dolgozott kisebb-nagyobb megszakításokkal, majd 1973-ban nyugdíjba ment...

Tuti menü