Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Iskola, oktatás képes leírás - Hatvan.tlap.hu
részletek »

Iskola, oktatás - Hatvan.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: hatvan.tlap.hu » Iskola, oktatás
Keresés
Találatok száma - 6 db
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola

A 'Bajza' városunk első, érettségit adó középiskolája. A kiegyezést követő évtizedek fejlődésének eredményeképpen Hatvan faluból ismét kisvárossá fejlődött. Polgárai részéről megnőtt az igény, hogy gyermekeiknek magasabb iskoláztatást biztosítsanak. 1902-ben épült az iskola mai - akkor még egyemeletes - épülete, ahol polgári fiúiskola kezdte meg működését. A polgári azonban nem adott érettségi bizonyítványt, elvégzése után nem lehetett a felsőoktatásban továbbtanulni. Ezért a város polgárai kezdeményezésére, és gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezésével 1927-ben reáliskola létesült, egyelőre ideiglenes épületben. Mai helyére 1929-ben költözött az intézmény. A kezdeti bizalmatlanság után egyre több tanuló iratkozott be, ezért 1931-ben emelet ráépítésével bővítették az épületet. Ekkor veszítette el eredeti szecessziós homlokzatát. Ugyanebben az évben a reáliskolát reálgimnáziummá, 1935-ben pedig gimnáziummá minősítették. 1935-ben vette fel az alapítást engedélyező Klebelsberg Kunó gróf nevét, akinek az iskola előcsarnokában dombormű örökíti meg emlékét...

Baross Gábor Általános Iskola

Baross Gábor Általános Iskola

Iskolánkat a régóta Hatvanban élőknek aligha kell bemutatni, hiszen e nagy múltú oktatási intézmény már sok ezer diákot bocsátott útra megbízható tudással. Ezúton azoknak a kedves Érdeklődőknek is ízelítőt adunk iskolánk történetéből, akik még nem, vagy csak keveset tudnak rólunk. z iskola a város egyik legpatinásabb épülete. A 19. sz. második felében a vasút fejlődése, fejlesztése nemcsak a technika vívmányainak az iparban való alkalmazását jelentette, de azt a nagyszerű példát, emelkedett gondolkodást, előrelátást is, ahogyan gondoskodott dolgozói gyermekeinek iskoláztatásáról. Ezért épült többek között a mi iskolánk is, mely az első anyakönyv tanúsága szerint az 1878/79-es tanévben nyitotta meg kapuit. A jogelőd Hatvani Vasúttelepi M. K. Állami Elemi Népiskola később évtizedeken át a 2. Sz. Általános Iskola nevet viselte. A millecentenárium évében volt 1000 éves a magyar iskola és 150 éves a vasút. A magyar történelem e jeles évfordulói alkalmából iskolánk felvette Baross Gábor nevét. Baross Gábor (1848-1892) az egykori közmunka- és közlekedésügyi miniszter rövid életében maradandót alkotott az ország javára. Felismerte, hogy többek között az oktatás fejlesztésétől és minőségétől függ az ország haladása. Utasításba adta: a vasút hivatalos nyelve a magyar nyelv. Nevéhez fűződik a Hatvani Vasútállomás vágányszámának bővítése is...

Damjanich János Szakközépiskola

Damjanich János Szakközépiskola

Damjanich Jánosnak, az 1848/49-es szabadságharc tábornokának és vératanújának nevét 1955-től viseli Hatvan város legnagyobb szakképzési intézménye. Az iniciálé, a D betű egyben az iskola emblémája. A függőleges fekete I betűn 'S' formában tekergő vonalak felmenő iskolarendszerünket, az átjárhatóságot, illetve az egymás mellett működő iskolatípusokat jelképezik; a könyv, az emberi műveltség és kultúra egyik legősibb eszközeként jelenik meg. A könyv lapjainak ívelt vonalában pedig egy stilizált Z betű látható. Így rejtették el az iskola emblémájában a diákok között oly' kedvelt és immár közismert Diszi rövidítést. Az alapítás éve 1890. A város fejlődése, gazdasági fellendülése ekkor már szükségessé tette az iparos képző iskola létrehozását. A kezdet - mai szemmel nézve - rendkívül szokatlan, hiszen sem iskolaépület, sem állandó tantestület nem volt. A korabeli feljegyzésekből kiderül, hogy mindig abban az épületben oktatták a tanoncokat, ahol az órát adó tanár dolgozott. A hajdani tanonciskola tanulóinak létszáma 1906-ban már elérte a 106 főt. Fontos állomása volt az iskola történetének 1941, hiszen akkor nevezték ki az első igazgatót. A diákok hetente két alkalommal jártak iskolába, azon kívül minden nap dolgoztak, még a tanítási napok délelőttjein, és az iskolai szünetekben is. Bizonyára minden mai diák irigyli, hogy a tanulóknak ekkor még csak egy könyvük volt...

I. István Általános Iskola

I. István Általános Iskola

Régészeti ásatások bizonyítják, hogy a város területén a Strázsa nevű szőlőhegyen már az ősidőkben megtelepedett az ember. A rómaiak a mai Nagygombos területén kőből őrállomást építettek. A honfoglalás idején a mai Heves megye területe az Aba - nemzetségé lett. Okiratban városunk nevével először 1235-ben találkozunk. A mai városháza helyén a középkorban kolostor volt, a premontrei rend telepedett le itt. Városunk neve valószínűleg egy birtokos személy nevét őrzi. Elnevezések: Hatuin, Hotwan, Naghathwan. Hatvan mezőváros volt, az ezzel járó kiváltságokkal. Nevezetes esemény az 1525-ben tartott országgyűlés, II. Lajos volt a király. A vár építését 1530-as évekre teszik. Palánkvár volt. Fontos szerepet töltött be a török ellenes harcokban. Később elfoglalták a törökök. Balassi Bálint is harcolt a várért...

Kodály Zoltán Tagiskola

Kodály Zoltán Tagiskola

A Kodály Zoltán tagiskola Hatvan város legfiatalabb oktatási intézménye. A korábban 6. sz. Általános Iskolaként ismert intézmény 1986. szeptember 1-jén nyílt meg, tehát a következő tanévben lesz 25 éves. Az épületben 16 tanterem, különböző szaktantermek (ének-zene, tánc, nyelvi labor, számítástechnika, technika, földrajz-biológia, kémia-fizika, videó terem) 140 férőhelyes ebédlő, programok lebonyolítására alkalmas tágas aula, jól felszerelt könyvtár, 120 m2-es sportcsarnok található. Az iskolában 411 gyermek tanul 29 pedagógus irányításával. Tanítványaink a beiskolázási körzeten túl a város minden pontjáról és vidékről járnak be. A vidéki tanulók száma 62 fő. Az iskola pedagógiai programjának 2 fő eleme van: az értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) valamint az emelt szintű ének-zene oktatás. Az ÉKP program egy új, egy másfajta szemléletű oktatási forma a magyar közoktatásban. Alapfeladata, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtalálja, felismerje az egyéni fejlesztés lehetőségeit, sikerélményhez juttassa abban, amiben tehetséges, ösztönözze képességei fejlesztésére, csökkentse hátrányait. Alapgondolata, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak segíteni kell képességeiket kibontakoztatni. Ezért sok-színű, igen változatos tevékenységet szervezünk számukra...

Széchenyi István Szakközépiskola

Széchenyi István Szakközépiskola

A Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája szeretettel várja az ismeretekben és személyiségjegyekben gazdagodni vágyó fiatalokat. Az iskola kínálata: Intézményünk eszközfelszereltségének korszerűsítésével, az oktatás tartalmának fejlesztésével minőségi szakképzést biztosít. A szakmacsoportos alapozó oktatás során lehetőséget nyújtunk a választott szakmacsoport szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, valamint az érettségi utáni szakképzés megalapozására. Az informatika szakmacsoport szoftverorientációjú. Az alapos közismereti képzés mellett a szakmára hangolódást nagy óraszámban az informatika, illetve a szakmai informatika tantárgyak segítik. Mindkét tantárgyat kis csoportokban, a legkorszerűbb gépeken tanítjuk. A közgazdaság szakmacsoportban a közismereti tárgyak mellett a szakmát a következő tantárgyakkal alapozzuk meg: gazdasági környezetünk, információkezelés, viselkedéskultúra - kommunikáció, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan elmélet, közgazdasági kabinetben oktatott irodai gyakorlat...

Tuti menü